Pyöräilyn historian ABC

Pyöräilyllä on mielenkiintoinen historia modernin ihmisen ja yhteiskunnan kehityksessä. Voisi sanoa, että ihminen ja pyörä ovat nykypäivänä lähes erottamattomia toisistaan. Pyörää käytetään arkielämässä tärkeänä kulkemisen välineenä ja pyöräilystä on tullut nykyään myös ekologisemman elämäntavan symboli. Monet ovatkin vaihtaneet moottoriajoneuvot yksinkertaiseen ja edulliseen pyöräilyyn. Lisäksi pyörä toimii välineenä mitä uskaliaimmissa tempuissa ja näytöksissä. Hurjapäät hyppivät esteiden yli ja mittelöivät erilaisissa kisoissa ympäri maailmaa. Tämän lisäksi pyöräilyn erittäin tehokkaat ja positiiviset terveysvaikutukset kiehtovat monia lajia vapaa-ajallaan harrastavia ihmisiä. Pyöräily nostaa kuntoa aivan huomaamatta ja saa veren kiertämään. Erityisesti jalkojen lihakset kehittyvät, mutta myös muu keho saa nauttia pyöräilyn eduista. Yllättävää on se, että vaikka pyörä keksittiin jo vuosituhansia ennen ajanlaskun alkua, on polkupyörä suhteellisen uusi keksintö, joka ajoittuu 1800-luvulle. Tästä johtuen voisi sanoa, että myös pyöräily on melko uusi laji ja harrastus, mutta noussut sitäkin suositummaksi hyvin nopealla aikataululla. Nykymaailmasta lienee vaikeaa löytää ihmistä, joka ei tietäisi, mikä polkupyörä on ja mitä sillä tehdään. Pyöräilemisen opettelu on toki asia erikseen ja vaatii monilta paljonkin harjoittelua ennen lajin taitamista.

Erilaisia vaiheita

Polkupyörä on saanut alkunsa 1860-luvulla Ranskasta ja englanninkielinen sana ”bicycle” pohjautuu ranskankieliseen termiin. On laskettu, että yli miljardi ihmistä pyöräilee käyttäen pyörää joko arkipäiväisenä kulkuvälineenään tai harrastusvälineenään. Pyöräilyssä kyse on siis valtavasta bisneksestä, joka tuottaa miljardeja euroja vuodessa. Ensimmäinen polkupyöräilykilpailu järjestettiin Ranskassa vuonna 1868 ja kilpailun voitti englantilainen osallistuja. 1800-luvun puolella myös Yhdysvallat reagoi pyöräilyyn ja ensimmäiset pyöräilykerhot perustettiin. Amerikassa pyöräily jatkoi suosionsa kasvattamista aina 1920-luvulle saakka, jolloin legendaarisen maineen saanut amerikkalainen autoilukulttuuri sai alkunsa ja suurta yleisöä kiinnosti enemmän hienot ja nopeat autot, sekä pitkät ja suorat moottoritiet. 1800-luvun ja 1900-luvun taitetta sanotaankin pyöräilyn kulta-ajaksi, jolloin vallitsi niin kutsuttu ”pyöräilymania”. 1800-luvulla Hollannissa alettiin rakentaa ensimmäisiä kunnollisia teitä pyöräilyä varten, sillä pelättiin, että autoliikenne tekisi pyöräilystä muutoin liian vaarallista. Hollantilaisten into ja rakkaus pyöräilemiseen on jatkunut tähän päivään saakka. Naisten pyöräilyyn suhtauduttiin aluksi nuivasti, sillä naisille tarkoitetut pyöräilyvarusteet olivat ajan normista poiketen suhteellisen niukkoja ja paljastavia. Pyöräilemällä paikasta toiseen myös nainen saattoi saada palan itsenäisyyttä ja vapautta ja naisten oikeuksien puolestapuhujat ylistävätkin usein pyöräilemisen tuomaa vaikutusta tasa-arvoon.

Pyöräily nykyään ja tulevaisuudessa

Jokainen, joka on pysynyt kärryillä modernin pyöräilyn vaiheista tietää myös pyöräilyn ammattimaisesta puolesta. Pyöräily ei ole pelkkä harrastus, vaan monet tekevät sitä ammattimaisesti. Ottaen huomioon pyörän historian, joka alkoi Ranskassa, ei ole ihmekään, että maailman kuuluisin pyöräilykisa Ranskan ympäriajo, Tour de France, järjestetään vuosittain Ranskassa. Kilpailu on rankin mahdollinen pyörällä tehtävä kisa, jossa heikompi urheilija ei pärjää. Esimerkiksi vuonna 2018 kisaan otti osaa 176 pyöräilijää, jotka ajavat 3351 kilometrin matkan. Matkaan kuuluu 26 vuorelle nousua, joista kaikista korkein on 2215 metrin korkeudessa ja huipentaa kisan, sekä pyöräilijöiden kestokyvyn. Vaikka Ranskan ympäriajo on arvostettu ja suosittu kisa, on sitä myös moitittu kisan raakuuden vuoksi. Pyöräilijät viedään äärirajoille ja kisasta toipuminen on usein hyvin vaikeaa. Tulevaisuuden pyöräilykisoille ennustetaankin muutosta: reitit käyvät lyhyemmäksi ja kilpailu mittaa ennemminkin pyörän hallintaa nopeassa vauhdissa. Monet ei-ammattimaiset pyöräilijät sen sijaan toivovat, että pyöräily otetaan paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussa ja yhä useampi alkaa hyödyntää pyörää kulkemisen välineenä moottoriajoneuvojen sijaan. Pyöräily ei siis ole hyväksi vain luonnolle ja ympäristölle, vaan myös pyöräilijälle itselleen. Pyöräilylle ennustetaan valoisaa tulevaisuutta.