Fillari vie!

Pyöräily on erottamaton osa monien suomalaisten arkielämää. Se on ensinnäkin kätevä vaihtoehto välttää työmatkoihin liittyvää ruuhkassa istumista, minkä lisäksi se kohottaa peruskuntoa tehokkaammin kuin useimmat kuntoilulajit. Kyseessä on myös monipuolinen urheilulaji, joka jakautuu useiksi alalajeiksi. Yleisimmin ja laajimmin tunnettuja kilpapyöräilyn muotoja ovat esimerkiksi maantiepyöräily, maastopyöräily ja ratapyöräily. Monet pyöräilylajit kuuluvat myös olympialajeihin, ja esimerkiksi maantiepyöräily on ollut osa kesäolympialaisia jo vuodesta 1896. Myös Suomessa suomalaisen kilpapyöräilyn perinteet eivät millään tavalla kalpene yleiseurooppalaiseen tai kansainväliseen järjestäytyneeseen kilpapyöräilyyn. Suomen Syklistiliitto perustettiin jo vuonna 1898 valvomaan suomalaisen harraste- ja kilpapyöräilyn etuja sekä kehittämään sen ympärillä tapahtuvaa toimintaa entistä ammattimaisemmaksi. Myöhemmin siitä tuli Suomen Pyöräilyunioni ja lopulta vuonna 2018 nimi vaihtui uudestaan Suomen Pyöräily ry:ksi.

Suomen Pyöräily ry (Cycling Finland, Finlands Cykel rf) pyrkii monipuolisella toiminnallaan edistämään suomalaisen harraste- ja kilpapyöräilyn kehittymistä, menestymistä ja ennen kaikkea yleistymistä kaikilla mahdollisilla areenoilla. Sen pääasiallisena tehtävänä on toimia kotimaisten kilpapyöräilyseurojen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestönä, joita on Suomessa tällä hetkellä yli 140. Käytännössä Suomen Pyöräily ry toiminta on sitä, että se muun muassa järjestää ja valvoo kansallista kilpailutoimintaa eri pyöräilylajeissa sekä ylläpitää jäsenseurojensa ja pyöräilijöiden yhteyksiä kansainvälisiin kilpailuihin. Lisäksi se edustaa yhdistykseen kuuluvien jäsenseurojen intressejä ja etuja Suomen Olympiakomiteassa. Sen toiminnan taustalla on vankat periaatteet ja arvot, jotka korostavat päihteettömyyttä, rehtiä kilpailua, kestävää kehitystä ja terveitä elämäntapoja. Suomen Pyöräily ry kuuluu lisäksi myös UCI:n (Kansainväliseen pyöräilyliittoon), Euroopan pyöräilyliittoon UEC:n ja Pohjoismaiseen pyöräilyliittoon NFC:n.

Periaatteet ja arvot

Suomen Pyöräily ry:n taustalla on vahvat arvot ja periaatteet, jotka määrittävät kaikkea sen toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. Suomen Pyöräily ry:n tavoitteena on liikuntakulttuuri, jossa kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa sekä toimia kilpaurheilun parissa. Se peräänkuuluttaa urheilun reilun pelin periaatteita, jossa kaikki lähtevät kilpailuun samalta viivalta samoja sääntöjä noudattaen ja vastustajia kunnioittaen. Reiluun peliin kuuluu myös jokaisen näkeminen tasa-arvoisena yksilönä huolimatta hänen sukupuolestaan, etnisestä taustastaan tai iästään. Käytännössä Suomen Pyöräily ry tekee muun muassa monikulttuurisen liikunnan suvaitsevaisuustyötä, jonka tavoitteena on vähentää rasismia ja luoda tilaisuuksia yhteistyöhön kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä liikunnan avulla. Lisäksi se pyrkii pitämään liikkumiseen liittyvät kustannukset alhaisina, jotta jokaisella lapselle ja nuorella olisi mahdollisuus liikunnan harrastamiseen.

Kilpailutoiminta

Yksi Suomen Pyöräily ry:n keskeisistä tehtävistä on järjestää erilaista kilpailutoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Esimerkiksi vuonna 2017 Suomen Pyöräily ry:n jäsenseurat järjestivät yhteensä yli kuusikymmentä kansainvälistä ja kansallista maatiepyöräkilpailua. Myös muut pyöräilyn alalajit olivat hyvin edustettuna, kun seurat järjestivät maastopyöräilykilpailuja, eri vauhtilajien kilpailuja, BMX- ja Trial -kilpailuja sekä ratakilpailuja. Myös alle 16-vuotiaat ja veteraanit saivat omat kilpailunsa. Suomen Pyöräily ry pyörittää kilpailutoiminnan lisäksi Huippupyöräily-yksikköä (HPY), jolla pyritään tuomaan huippu-urheilutoiminta lähemmäs urheilijaa ja tukea heitä erilaisten asiantuntija- ja verkostopalvelujen kautta. HPY:n tavoitteena on esimerkiksi luoda selkeämmät perustelut eri alalajien ja eri tasojen kilpailuvalintoihin sekä kehittää kilpailujen valintaprosessin tasapuolisuutta. HPY myös edesauttaa urheilijan valmistautumista kilpailuihin luomalla selkeän aikataulun, koska urheilija voi odottaa kutsua kilpailuun.

Antidoping-toiminta

Suomen Pyöräily ry:n toiminnan taustalla ovat vahvat arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnallaan se edistää tasa-arvoista urheilukulttuuria, jossa kaikki ovat samalla lähtöviivalla liikunnan ja urheilun parissa. Näin ollen sen toiminnan keskiössä on myös kiellettyjen aineiden ja menetelmien vastustaminen. Suomen Pyöräily ry:n on viime vuosina lisännyt antidopingtyön osuutta sen eri toiminnassa, johon kuuluu muun muassa urheilijoiden valmentaminen sekä uusien valmentajien, ohjaajien ja johtohenkilöiden kouluttaminen. Lisäksi se pyrkii tiedottamaan antidopingiin liittyvistä aiheista kaikille suomalaisille pyöräilyn parissa toimiville tahoille, minkä avulla pyritään ennaltaehkäisemään dopingrikkomuksia. Suomen Pyöräily ry:n sääntöjen mukaan kattojärjestön ja sen alaisten liittojen tulee sitoutua noudattamaan Suomen virallista antidopingsäännöstöä, joka perustuu Maailman antidopingsäännöstöön ja kansainvälisen lajiliiton UCI:n , IPC:n ja Kansainvälisen olympiakomitean antidopingsääntöihin.